logo

Dom Poreč

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč je javna ustanova koja je centar sustavne skrbi Grada Poreča kao lokalne zajednice za građane starije životne dobi, s ciljem podizanja njihove kvalitete života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći i podrške starijim sugrađanima. za starcedom porečza starije i nemočne osobeOSNOVNI PODACI Osnivač Javne ustanove socijalne skrbi je trgovačko društvo Dom Poreč d.o.o., čiji su osnivači Grad Poreč s 81% poslovnog udjela te Istarski domovi zdravlja s 19% poslovnog udjela. Financiranje izgradnje i stavljanje u funkciju Doma u cijelosti je pokriveno iz proračunskih sredstava Grada Poreča, a vrijednost ulaganja u izgrađeni objekt je oko 26.500.000 kuna.   LOKACIJA Dom za starije i nemoćne osobe Poreč nalazi se u Poreču, ulica M. Gioseffi 2, u neposrednoj blizini Doma zdravlja. Korisna površina objekta Doma je 4.600 m2. Površina parcele koja je hortikulturno uređena iznosi oko 5.700 m2. KAPACITET DOMA I OPREMLJENOST Dom može primiti 83 korisnika, 42 u stacionarnom i 41 u stambenom dijelu. Sve su sobe opremljene najsuvremenijim krevetima na električni pogon s daljinskim upravljanjem. Cijeli je objekt pokriven klimatiziranim sustavom. Kako bi se olakšao život starijim osobama, pozornost je posvećena svakom detalju. Sve sobe i sve kupaonice pokrivene su alarmnim sustavom koji je korisniku na dohvat ruke, a koji alarmira osoblje. Instalirano je suvremeno dizalo koje pri kretanju i zaustavljanju ne izaziva trzaje. Također su sve sobe opremljene telefonskim aparatima kao i priključcima za TV aparat. U okviru ustanove nalazi se i kapela kako bi korisnici i njihovi posjetitelji mogli adekvatno zadovoljavati svoje duhovne potrebe. UNUTARNJI USTROJ DOMA Dom svoj rad organizira po funkcionalnim cjelinama – odjelima, koji čine jedinstvenu radnu cjelinu i to: 1. Odjel za administrativno-tehničke poslove Odjel za administrativno-tehničke poslove obavlja stručne, upravno-pravne, financijsko računovodstvene i administrativne poslove, te poslove evidencija, tekućeg održavanja, nabavu prehrambenih i tehničkih roba, čuvanja imovine i druge poslove. 2. Odjel za poslove smještaja, njege, socijalne i zdravstvene skrbi dom porečOvaj odjel obavlja, poslove na programima socijalne skrbi, njege i zdravstvene zaštite, te poslove vezane uz kreativno provođenje slobodnog vremena korisnika te poslove uređivanja i održavanja čistoće. U sklopu ovog odjela djeluje i fizioterapeut koji provodi grupne i individualne vježbe s korisnicima u cilju održanja njihovog zdravstvenog stanja. Odjel vodi viša medicinska sestra Irene Deltin. 3. Odjel za poslove prehrane Odjel za poslove prehrane obavlja poslove pripreme i podjele hrane te toplih i hladnih pića i napitaka. Voditelj odjela je VKV kuhar Bruno Glavić. 4. Odjel za poslove izvaninstitucionalnih djelatnosti (Gerontološki centar) Gerontološki centar provodi programe skrbi za starije osobe koje poludnevno borave u prostorima Doma te za starije koji žive u svojim kućama. Voditelj odjela je viša medicinska sestra Dragica Šuran. Ustanova je kadrovski ekipirana svim stručnim i drugim djelatnicima. dom poreč Tijela upravljanja i rukovođenja Doma su: 1. Upravno vijeće Upravno vijeće upravlja poslovanjem Doma. Članovi Upravnog vijeća su: 1. Marino Sedmak, predsjednik 2. Lino Dobrila 3. Franc Dobrilović 4. Dr. Ante Ivančić 5. Irene Deltin 4. Ravnatelj Dom predstavlja i zastupa ravnatelj, koji vodi njegovo poslovanje te je odgovoran za zakonitost rada. Ravnatelj Doma je Mario Laković. 3. Stručni voditelj Stručni rad Doma vodi Stručni voditelj. Stručni voditelj Doma je Sandra Ćakić-Kuhar, prof. 4. Stručno vijeće Stručno vijeće Doma odlučuje o stručnim pitanjima njege, socijalne i zdravstvene skrbi o starijim i nemoćnim osobama. Stručno vijeće čine svi stručni djelatnici Doma, a njegovim radom rukovodi Stručni voditelj.