logo

Hospicij – kućna skrb

Program hospicija osmišljen je kao vaninstitucionalna pomoć starim, nemoćnim, privremeno ili trajno neautonomnim osobama u segmentu kućne skrbi. Funkcija je kućne skrbi smanjivanje ili uklanjanje pojedinih simptoma, te rješavanje emocionalnih i socijalnih problema bolesnika i obitelji. Program obuhvaća pružanje slijedećih usluga: 1. SOCIJALNE USLUGE - zadovoljavanje potreba korisnika iz socijalne domene - pomoć u kući 2. PSIHOLOŠKE USLUGE - Potpora terminalnom bolesniku i/ili članu obitelji: savjetovanje, psihoterapija, psihoedukacija o načinu ponašanja i prihvaćanja bolesnog člana 3. ZDRAVSTVENE USLUGE - Fizikalna terapija u kući - Zdravstvena njega u kući - Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika - Posudionica ortopedskih pomagala (električni medicinski kreveti, invalidska kolica, fotelje s kotačima i drugo) Usluge iz programa „Hospcij – kućna skrb“ su za korisnike besplatne, a financiraju ih Grad Poreč, Istarska županija te okolne općine poreštine.  

Tel: 052 433 956 - Mob:  099 389 1785