logo
dom poreč

Kontakt

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ

Adresa:Ulica Maura Gioseffija 2, 52440 POREČ

Telefon: 052/423-282, 433-952
Fax: 052/423-283
E-mail:
dom-porec@pu.t-com.hr

OIB: 46167288735

Informacije o prijemu u Dom i programima Gerontološkog centra:
Kontakt osoba:
Sandra Ćakić-Kuhar, stručni voditelj
Telefon: 052/433-953
E-mail: dom.porec@pu.t-com.hr


Prikaži Dom Poreč na većoj karti