logo
  • dom poreč

Kontakt

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ Adresa:Ulica Maura Gioseffija 2, 52440 POREČ Telefon: 052/423-282, 433-952 Fax: 052/423-283 E-mail: dom-porec@pu.t-com.hr OIB: 46167288735 Informacije o prijemu u Dom i programima Gerontološkog centra: Telefon: 052/433-953 E-mail: dom.porec@pu.t-com.hr Prikaži Dom Poreč na većoj karti