logo

Novi djelatnici u Domu

u 2017. g. imamo dvije nove medicinske sestreDSCN0599 DSCN0601