logo
dom poreč

Poludnevni boravak

Poludnevni boravak za starije osobe kao jedna od djelatnosti poluinstitucionalne skrbi za starije organiziran je u predviđenim prostorima Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Aktivnosti i usluge poludnevnog boravka spadaju u osnovnu djelatnost Doma koja je propisana aktom o osnivanju kao i Zakonom o socijalnoj skrbi. Ovaj vid zbrinjavanja starijih i sa aspekta korisnika i sa aspekta zajednice povoljnije, racionalnije i ekonomičnije rješenje.

starci u domukreativna radionicapoludnevni boravak u staračkom domu

Prostor poludnevnog boravka nalazi se u prizemlju Doma, korisnicima su na raspolaganju dnevni boravak, sobe za odmor te kupaonice s pripadajućim sanitarnim čvorom. Poludnevni boravak ima kapacitet za skrb o 20 korisnika kojima pruža usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i kreativnog provođenja slobodnog vremena. Usluge Poludnevnog boravka mogu se koristiti u vremenu od 7 do 15,30 sati.

 

Dnevni raspored aktivnosti u polu dnevnom boravku:

7,00 – 8,30 – prijem korisnika i doručak (prijevoz osiguran)
9,00 – 9,30 – medicinska rekreacija
10,00 – 12,00 – jutarnje aktivnosti (zajedničko druženje, društvene igre, izrada ukrasnih predmeta i sl.)
12,30 – 13,00 – ručak
13,00 – 14,00 – poslijepodnevni odmor
14,00 – 15,30 – pripreme za odlazak kućama

likovna radionica u domuaktivnosti u domuples u staračkom domu

vježbanje