logo

Volontiranje

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ GERONOTOLOŠKI CENTAR POREČ M. Gioseffi 2 POREČ Tel: 423 – 282, Fax 423 – 283 E-mail: dom.porec@pu.t-com.hr Prijavnica za volonterski rad Molimo Vas da navedete osnovne podatke o sebi: Ime i prezime Datum rođenja Spol Adresa Mjesto Poštanski broj Kontakt telefon / mobitel Adresa elektroničke pošte (e-mail) Zanimanje Radni status (učenik/ca, student/ica, zaposlen/a, nezaposlen/a, umirovljenik/ica) Molimo Vas da popunite podatke o svom obrazovanju, vještinama i interesima: Stručna sprema i završeno obrazovanje Dodatno obrazovanje (tečajevi, seminari i drugi oblici neformalnog obrazovanja) Posebna znanja i vještine (rad na računalu, strani jezik, kreativno izražavanje, posjedovanje vozačke dozvole, poznavanje Brailleovog pisma, znakovnog jezika, nešto drugo) Posebni interesi Zdravstvena ograničenja Vaše dosadašnje volontersko iskustvo: Imate li volonterskog iskustva? a) da b) ne Ako da, na kojim ste poslovima volontirali? Koliko ste volontirali? (iskazati u satima ili danima) Jeste li se imali priliku educirati? Ako da, gdje i kako? Koja područja rada Doma za starije i nemoćne osobe – Geronološkog centra Poreč Vas zanimaju i željeli biste ih podržati kao volonter/ka? (zaokružite ili podcrtajte) Druženje s korisnicima Doma Pomoć korisnicima Doma u obavljanju svakodnevnih potreba Kućne posjete korisnicima programa „Hospicij – kućna skrb“ Kućne posjete - pomoć u kući korisnicima programa „Hospicij – kućna skrb“ Nešto drugo, što? Koje su Vaše mogućnosti i očekivanja prema volontiranju: Koliko trajanje volontiranja Vam odgovara: a) dugoročno volontiranje (3 i više mjeseci) b) kratkoročno volontiranje (1-3 mjeseca) Koliko vremena dnevno / tjedno / mjesečno možete izdvojiti za volonterski rad? Izjava volontera/ke Ovom izjavom dajem pravo da se informacije iz prijavnog obrasca povjerljivo čuvaju u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč i koriste u svrhu identifikacije prilika za meni prikladan volonterski angažman, za redovno obnavljanje registra / on-line baze podataka volontera/ki te analize podataka i istraživanja o volontiranju. Datum prijave . Potpis