2013 veljača

Korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Poreč imali su priliku u Domu vidjeti predstavu o životu Giacoma Casanove, jednog…

Maškare u Domu

  Prava fešta od maškara bila je na pusni utorak u Domu za starije i nemoćne osobe u Poreču. Kao i…

Gostovanje gđe Lili, Porečanke iz Kine u Domu

Već nekoliko godina redovito u Domu gostuje svima draga gđa Lili, porečka Kineskinja i daruje korisnike. Ovaj put je razlog…

              Svakog prvog četvrtka u mjesecu korisnici u Domu imaju priliku sudjelovati na sv. Misi. Prije sv. Mise, tko želi,…

FOLKLORNO DRUŠTVO PAZIN U DOMU

Po prvi puta u našem Domu gostovali su članovi Folklornog društva Pazin. U restoranu Domu okupilo se tridesetak korisnika i…