Scroll Top
Stručno vijeće
Tijela upravljanja i rukovođenja
Stručno vijeće

Članovi Upravnog vijeća su:
Franc Dobrilović, predsjednik
Sonja Sinožić
Nataša Basanić Čuš
dr. Radmila Korlević
Valter Knapić

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Doma: