logo
  • dom poreč

Poludnevni boravak

Poludnevni boravak za starije osobe kao jedna od djelatnosti poluinstitucionalne skrbi za starije organiziran je u predviđenim prostorima Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Aktivnosti i usluge poludnevnog boravka spadaju u osnovnu djelatnost Doma koja je propisana aktom o osnivanju kao i Zakonom o socijalnoj skrbi. Ovaj vid zbrinjavanja starijih i sa aspekta korisnika i sa aspekta zajednice povoljnije, racionalnije i ekonomičnije rješenje. starci u domukreativna radionicapoludnevni boravak u staračkom domu Prostor poludnevnog boravka nalazi se u prizemlju Doma, korisnicima su na raspolaganju dnevni boravak, sobe za odmor te kupaonice s pripadajućim sanitarnim čvorom. Poludnevni boravak ima kapacitet za skrb o 20 korisnika kojima pruža usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i kreativnog provođenja slobodnog vremena. Usluge Poludnevnog boravka mogu se koristiti u vremenu od 7 do 15,30 sati.   Dnevni raspored aktivnosti u polu dnevnom boravku: 7,00 – 8,30 – prijem korisnika i doručak (prijevoz osiguran) 9,00 – 9,30 – medicinska rekreacija 10,00 – 12,00 – jutarnje aktivnosti (zajedničko druženje, društvene igre, izrada ukrasnih predmeta i sl.) 12,30 – 13,00 – ručak 13,00 – 14,00 – poslijepodnevni odmor 14,00 – 15,30 – pripreme za odlazak kućama likovna radionica u domuaktivnosti u domuples u staračkom domu vježbanje