Nove stranice su u izradi!

Adresa: Ulica Maura Gioseffija 2, 52440 POREČ
Telefon: 052/423-282, 433-952
Fax: 052/423-283
E-mail: 
dom-porec@pu.t-com.hr
OIB: 46167288735

Informacije o prijemu u Dom i programima Gerontološkog centra:
Telefon: 052/433-953
E-mail: dom.porec@pu.t-com.hr

Zahtjev za smještaj u Dom za starije i nemoćne