Scroll Top
Stalni smještaj
dom-porec-stalni-smjestaj-1
Stalni smještaj
Stambeni dio

U stambenom dijelu Doma koji se nalazi na drugom katu, pokretni i djelomično pokretni korisnici biti mogu biti smješteni u 15 jednokrevetnih i 10 dvokrevetnih soba te u dvokrevetnom apartmanu. S velike terase na ovom katu, čija je površina oko 160 m2 pruža se izvanredan pogled na stari grad.

U prizemlju Doma nalazi se prostorije za zajednički boravak: funkcionalno uređena blagovaonica pruža doživljaj doma i toplog ambijenta, kabinet za fizikalnu terapiju opremljen svim potrebnim pomagalima kao i liječnička ambulanta.


Zdravstvenu brigu o korisnicima na stambenom dijelu vodi medicinsko osoblje, a po potrebi se uključuju i njegovateljice. Bacc. fizioterapije organiziraju svakodnevne grupne i individualne vježbe, a radno okupacijske aktivnosti, u koje su uključeni brojni volonteri i volonterke, vodi socijalna radnica Doma.

Stalni smještaj
Odjel za pojačanu njegu (stacionarni dio)

U odjelu za pojačanu njegu (stacionarni dio) teško pokretni i nepokretni korisnici koji trebaju neprekidnu 24 satnu zdravstvenu i opću njegu imaju punu njegu i udobnost, a mogu biti smješteni u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. U sklopu stacionarnog odjela nalazi se i posebno prilagođena kupaonica za nepokretne osobe, suvremeno opremljena kadom za nepokretne korisnike i kupaonskom dizalicom s daljinskim upravljanjem.

Zdravstvenu brigu o korisnicima na stacionarnom dijelu vode medicinske sestre/tehničari, a opću njegu obavljaju njegovateljice. Bacc. fizioterapije organiziraju svakodnevne grupne i individualne vježbe za korisnike, a radno okupacijske aktivnosti, u koje su uključeni brojni volonteri i volonterke, vodi socijalna radnica Doma.

 

Dvije jednokrevetne sobe na stacionarnom dijelu Doma namijenjene su za prioritetan smještaj palijativnih bolesnika, odnosno za stacionarni hospicij.

 

Svaki kat ima čajnu kuhinju za korisnike te dnevni boravak u kojem se korisnici, zajedno sa svojim posjetiteljima mogu družiti, gledati TV program ili baviti nekom drugom aktivnošću.

 

dom-porec-stalni-smjestaj-2
dom-porec-stalni-smjestaj-3
Stalni smještaj
Usluge i sadržaji u stalnom smještaju
  1. Stanovanje i prehrana
  2. Njega i briga o zdravlju
  3. Radna terapija i stručni socijalni rad
  4. Organizirano provođenje slobodnog vremena
  5. Vjerske aktivnosti
  6. Rad volontera