Scroll Top
Hospicij - kućna skrb
dom-porec-hospicij_1
Hospicij
Hospicij – kućna skrb

Program „Hospicij – kućna skrb“ namijenjen je palijativnim bolesnicima, a osmišljen je kao izvaninstitucionalna pomoć privremeno ili trajno neautonomnim osobama u segmentu kućne skrbi.

Program obuhvaća pružanje slijedećih usluga: 

  1. SOCIJALNE USLUGE– zadovoljavanje potreba korisnika iz socijalne domene – pomoć u kući 
  2. PSIHOLOŠKE USLUGE– Potpora terminalnom bolesniku i/ili članu obitelji: savjetovanje, psihoterapija, psihoedukacija o načinu ponašanja i prihvaćanja bolesnog člana 
  3. ZDRAVSTVENE USLUGE– Fizikalna terapija u kući – Zdravstvena njega u kući – Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika – Posudionica ortopedskih pomagala (električni medicinski kreveti, invalidska kolica, fotelje s kotačima i drugo)

Tel: 052 433 956 – Mob:  099 389 178

Galerija slika