Scroll Top
Poludnevni boravak
dom-porec-poludnevni-boravak_1
Usluga
Poludnevni boravak

Poludnevni boravak za starije osobe kao jedna od djelatnosti poluinstitucionalne skrbi za starije organiziran je u predviđenim prostorima Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Aktivnosti i usluge poludnevnog boravka spadaju u osnovnu djelatnost Doma koja je propisana aktom o osnivanju kao i Zakonom o socijalnoj skrbi. Ovaj vid zbrinjavanja starijih i sa aspekta korisnika i sa aspekta zajednice povoljnije, racionalnije i ekonomičnije rješenje.

Prostor poludnevnog boravka nalazi se u prizemlju Doma, korisnicima su na raspolaganju dnevni boravak, sobe za odmor te kupaonice s pripadajućim sanitarnim čvorom. Poludnevni boravak ima kapacitet za skrb o 20 korisnika kojima pruža usluge prijevoza, prehrane, medicinske i opće njege i kreativnog provođenja slobodnog vremena. Usluge Poludnevnog boravka mogu se koristiti u vremenu od 7 do 15,30 sati.

Dnevni raspored aktivnosti u poludnevnom boravku
7,00 – 8,30 prijem korisnika i doručak (prijevoz osiguran)
9,00 – 9,30 medicinska rekreacija
10,00 – 12,00 jutarnje aktivnosti (zajedničko druženje, društvene igre, izrada ukrasnih predmeta i sl.)
12,30 – 13,00 ručak
13,00 – 14,00 poslijepodnevni odmor
14,00 – 15,30 pripreme za odlazak kućama